پنجره ارسی
۱۱ تیر

یکی از معروف ترین پنجره های سنتی ایران پنجره های ارسی است. این پنجره ها به صورت لنگه طراحی می شدند تا به آسانی در داخل یک چهارچوب قرار بگیرند و به صورت عمودی یا افقی جابه جا شوند. معمولا پنجره های ارسی را طوری می ساختند که تمام سطح بیرونی اتاق را در بر بگیرد. ارسی ها از دو سطح ثابت و متحرک ساخته می شدند. همچنین سطح مشبک ارسی ها از چندین کارکرد مهم بر خوردار بود. اول اینکه امکان عبور نور مناسب را به داخل فراهم می کرد. دوم آنکه اجازه می داد افراد داخل خانه به راحتی از تماشای منظره بیرونی لذت ببرند. همچنین از تابش شدید نور خورشید به داخل در فصل گرما جلوگیری می کرد. سومین کارکرد مهم پنجره های ارسی حفظ حریم خانه و محرمیت آن بود. به طوری که امکان دید مستقیم از بیرون به اتاق ها و تالار ها میسر نبود. بیشترین محل استفاده از پنجره های ارسی در فضای درونی خانه و در بالاخانه ها و اتاق های گوشواره که در یک یا دو سوی تالار های بزرگ و مرتفع قرار داشتند، بود. معمولا سطح پنجره های ارسی را با نقش های گوناگون، گره سازی ها و شیشه های رنگین و ساده مزین می کردند و بر زیبایی آن می افزودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *